FB Pixel

Važne informacije

Dom za negu starih lica i penzionera Nana

Pravna regulativa delatnosti

Na osnovu Rešenja Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije, Dom za negu starih lica Nana posluje kao registrovana Ustanova socijalne zaštite za smeštaj starih lica i penzionera, koja poseduje neophodnu licencu za rad br. 022-03-00002/2015-19.

Rešenjem Ministarstva zdravlja br. 510-01-00064/2010-02 domu za stare Nana je dodeljena licenca za obavljanje zdravstvene delatnosti.

Neophodna dokumentacija za prijem

  1. Lična karta budućeg korisnika (ili njena fotokopija)

  2. Zdravstvena knjižica korisnika (ili njena fotokopija)

  3. Izvod iz Matične knjige rodjenih ili venčanih, bilo koje starosti (može se dostaviti naknadno)

  4. Fotokopija lične karte srodnika

  5. Medicinska dokumentcija korisnika

Na prijemu će

Za svakog korisnika se na osnovu navedenih podataka formira Individualni plan nege i aktivnosti.

Za bliže informacije o Pravu na tuđu negu i pomoć, drugim vrstama novčanih nadoknada i pravu osiguranika na prepisane pelene i ortopedska pomagala, na prijemu kontaktirajte socijalnog radnika.

Na prijemu zatražite INFORMATOR o kućnom redu i posetama u domu.

Hvala na poverenju.

Cene smeštaja u Domu za stare Nana

Smeštaj u domu koncipiran je u okviru jednokrevetnih, dvokrevetnih i trokrevetnih soba sa visokim komforom. Cenu smeštaja određuje zdravstveno stanje korisnika. Prosečna cena iznosi 400 – 500 EURA za period od mesec dana, uplaćuje se u gotovini ili na žiro-račun na dan prijema.

U cenu je uračunat:

U cenu nije uračunato:

Osim ako posebnim ugovorom nije definisano.

Dogovorena cena se ne povećava bez obzira na promenu zdravstvenog stanja korisnika u toku boravka.

Licencu možete preuzeti ovde.

Top