FB Pixel

Socijalna integracija

Socijalna integracija i zdravstvena potpora

Od samog početka svoga rada dom Nana postavlja za cilj da se starijim osobama koje su kod nas smeštene obezbedi ogovarajući socijalni život i koliko je god moguće nadomesti osećaj sigurnosti koji je korisniku pružala porodica iz koje je došao. Za samostalne korisnike prioritet je uspostavljanje prijateljskog kontakta sa novim cimerima, osobljem i organizovanje aktivnostima ispunjenog dana. Pored nezavisnih korisnika, Dom je upotpunosti prilagodjen i osobama koje zahtevaju visok stepen zdravstvene nege i nadzora. U ovu grupu spadaju pacijenti koji su nedavno otpušteni iz bolnice i drugih zdravstvenih ustanova, a koji u okviru svojih porodica još uvek ne mogu da samostalno funkcionišu, korisnici kod kojih postoji pogoršanje hroničnih bolesti, a koji ne mogu samostalno da koriste terapiju, pacijenti koji boluju od malignih bolesti i koji traže adekvatnu negu i psihološku potporu. U okviru zdravstvenih usluga ističemo rad sa starijim pacijentima koji se oporavljaju od šloga (cerebrovaskularnog insulta) ili je potrebna rehabilitacija usled preloma kostiju donjih ekstremiteta (po našem iskustvu, najčešće fraktura u zglobu kuka). Ovim korisnicima obezbeđen je rad sa fizioterapeutom i pojačani medicinski nadzor u cilju prevencije mogućih komplikacija, a u cilju što skorijeg oporavka.

Obezbeđene su stalne konsultacije od strane neurologa i neuropsihijatra u cilju adekvatnog tretmana pacijenata koji boluju od različitih vidova demencije.

Kod nepokretnih pacijenata sa razvijenim dekubitom obezbeđene su konsultacije specijaliste za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju u cilju tretmana rane po savremenim standardima i organizacije neophodnih preventivnih mera.

Korisnicima čije porodice borave u inostranstvu stojimo na raspolaganju pri nabavci neophodne opreme.

Pre dogovorenog prijema u našu ustanovu, moguće je zakazati kućnu posetu i pregled od strane naših lekara i socijalnog radnika, čime se stvara poznanstvo i razvija poverenje kod budućeg korisnika i pre njegovog dolaska u dom.

U slučaju naglog pogoršanja zdravstvenog stanja korisnika koje se ne može tretirati na licu mesta i indikuje bolničko lečenje obezbeđen je transport u odgovarajuću bolničku ustanovu ugovorom sa Gradskim zavodom za hitnu medicinsku pomoć, po pozivu naših lekara.

Obezbeđene su konsultacije lekara iz ostalih neophodnih grana medicine. Navedene usluge se dodatno NE NAPLAĆUJU.

U slučaju promene zdravstvenog stanja korisnika u toku boravka u našem smeštaju, što može rezultirati neophodnim većim stepenom nege i medicinskog nadzora dom Nana ne koristi pravo povećanja cene usluge, već cena ostaje ista onoj koja je ugovorena na dan prijema.

Dom Nana pruža usluge nege i brige starih lica. Dom za stare Nana je licencirani dom koji pruža palijativno zbrinjavanje.

Dom za stare Nana, nalazi se na Zvezdari.
Top