FB Pixel

Radna terapija

Dom za stare Nana sprovodi radnu i okupacionu terapiju 

Usluga radne terapije sprovodi se radi održanja motornih i kognitivnih funkcija. Usmerena je na održavanje kvaliteta života, druženje, za postizanje određene funkcije ili njeno ozdravljenje.

Radne terapije u domu za stare Nana sprovode se kako grupno tako i pojedinačno. Takođe, kroz kulturno zabavne aktivnosti obeležavaju se verski i državni praznici, neguje se osećaj solidarnosti prema starima.

Top