FB Pixel

Palijativno zbrinjavanje

Palijativno zbrinjavanje i palijativna nega

Pod terminom palijativno zbrinjavanje podrazumeva se sistematska briga o pacijentu koji boluje od neizlečive i teške bolesti. 

U našoj ustanovi palijativno zbrinjavanje pacijenata je važan deo rada sa korisnicima i njihovim porodicama u verovatno najtežem razdoblju njihovog života. U takvim slučajevima je angažovan čitav tim radnika, od medicinskih sestara i lekara koji vode brigu oko kontrole simptoma bolesti, preko negovateljica koje vode brigu o njihovoj higijeni, do socijalnog radnika koji pruža psihosocijalnu podršku kako korisnicima tako i članovima porodice.
Suština ovakvog, multidisciplinarnog pristupa jeste da se oboleloj osobi obezbedi najbolji mogući kvalitet života u datoj situaciji.
Pacijent se ohrabruje da živi aktivno i samostalno u skladu sa svojim mogućnostima. A takođe mu se pruža pomoć oko olakšanja bola i drugih simptoma koji telo mogu izložiti stresu.

Zato što nam je poznat značaj palijativnog zbrinjavanja, preporučujemo da se sa ovim pristupom započne u ranoj fazi bolesti.

Top