FB Pixel

Dom za stare Nana, Beograd

Sa iskrenom željom da izađemo u susret potrebama starije populacije i vođeni teškoćama koje smo sami imali pri pokušaju da pojedinim članovima svojih porodica obezbedimo adekvatnu negu – odlučili smo da objedinimo svoja iskustva i da se držimo onih standarda koje želimo za svoje najbliže.

Dom za stara lica Nana Vam pruža:

Stalnu negu starih i nadzor lekara sa medicinskim osobljem u komfornom smeštaju doma za stare Nana. Brigu o Vašim svakodnevnim aktivnostima i socijalnom životu. Brigu o zdravlju – podršku u borbi protiv bolesti. Čuvanje starih osoba u domu ili kućna nega.

Naš stručni tim čine:

Lekari: dr Zlatko Srećković, dr Vladimir Ćurčić, dr Ana Milanović

Socijalni radnici: Maja Janković, Martina Kastratović

Glavna sestra: Dragana Zonjić

Fizioterapeut: Vesna Jovanović

Koordinator aktivnosti u Domu: dipl ing. Mina Katavić.

Na raspolaganju Vam stoje naše medicinske sestre i negovateljice koje su stalno uz Vas, kao i naši saradnici lekari – konsultanti koje pozivamo ako se ukažu specifični zdravstveni problemi. Ispred stručnog tima i celokupnog osoblja želimo Vam srdačnu dobrodošlicu.

Osnovna misija i vizija u radu doma za stara lica Nana jeste poštovanje individualnih potreba svakog korisnika uz unapređivanje postojećih potencijala i veština svake osobe. Poštujući načelo evaluacije rada, i stalno unapređivanje profesionalnog znanja, trudimo se da poboljšamo kvalitet života naših korisnika.

Taj kvalitet života se unapređuje kroz primenu najnovijih stručnih znanja kao i kroz prilagođen prostor i opremu namenjenu životu starih ljudi. Ustanova poseduje opremu koja pomaže našim korisnicima (nepokretnim i otežano pokretnim) da budu uključeni u sve aktivnosti i da im sve prostorije budu dostupne u istoj meri kao i pokretnim korisnicima. Vizija nam je da se svi korisnici osećaju sigurno i zadovoljno u našoj Ustanovi. Svoj stručni rad zasnivamo na poštovanju načela jednakosti I poštovanja ljudskih prava.

Naša ustanova pruža svojim korisnicima 24-h zdravstvenu pomoć, kao i socijalnu podršku kroz individualne razgovore i aktivno slušanje. Trudimo se da razumemo njihove želje kako bismo na najbolji način mogli da zadovoljimo sve njihove potrebe, biološke, socijalne i psihološke, uz očuvanje njihovog dostojanstva kao imperativa profesije.  

Zato što smo prepoznali da je jedna od osnovnih potreba naših korisnika potreba za kontinuiranom zdravstvenom zaštitom i unapređenje postojeće zdravstvene situacije u našoj Ustanovi na raspolaganju Vam stoji tim sačinjen od lekara i medicinskih sestara koji sarađuje sa korisnicima i njihovim porodicama.  

Dr Zlatko Srećković
Dr Vladimir Ćurčić

Top