FB Pixel

Fizioterapija

FIZIKALNA TERAPIJA I GERIJATRIJSKA REHABILITACIJA

Starenje je jedan prirodan proces koji traje čitavog života, to je odlika svih živih bića. Starenje podrazumeva niz biološkoh, psiholoških i socijalnih promena.

Kao što znamo, većina današnje svetske populacije je starije dobi, to jest ima preko 65 godina. Upravo zbog vrtoglavog porasta broja starih ljudi poslednjih decenija, razvila se grana medicine koja se zove gerijatrijska rehabilitacija. Ona obuhvata fizikalnu i kineziterapiju (terapiju vežbanjem, pokretom), kao i radnu terapiju i ako postoji potreba, uključuje se i logoped (kod moždanih udara).

Starenjem se sposobost za rad (a samim tim i za ostale svakodnevne aktivnosti) smanjuje 25-30%, i to je podatak koji treba imati u vidu kada je u pitanju fizikalna terapija i rehabilitacija starih ljudi. Vežbe moraju biti prilagođene njihovom trenutnom psihofizičkom stanju i mogućnostima. U tim godinama veoma su česte bolesti kostiju i zglobova (artroze i osteoporoza) kao i reumatska oboljenja. Usled problema koštano-zglobnog aparata povrede i prelomi predstavljaju ozbiljan problem, a među njima po učestalosti dominira prelom kuka. Prelom kuka se leči ili operacijom, ako je pacijent dobrog i stabilnog zdravstvenog stanja i nema hronične bolesti koje ga dovode u rizik za operaciju (kao što je dijabetes). U slučajevima kada operacija nije moguća, pacijent se leči imobilizacijom (gipsom) i mirovanjem. Rehabilitacija je nezaobilazni deo lečenja svakog preloma sa ciljem oporavka povređenog dela na nivo pre povrede. Osnovni cilj rehabilitacije je umanjiti posledice preloma , a fizikalna terapija koja se primenjuje mora biti individualno osmišljena za svakog čoveka.  Takođe, bitno je sanirati i uzroke koji su doveli do pada, i sprečiti da se tako nešto ponovi. Do pada može doći iz raznih razloga koje treba ispitati. To su nagli pad ili skok pritiska, problemi sa vidom, prostor koji nije adaptiran za stariju osobu...


Fizikalna terapija ima za cilj da se vrati pun opseg pokreta, da se povrati tonus mišića. Zato sa terapijom treba početi što pre, u najranijoj fazi oporavka sa pasivnim vežbama u krevetu. Kod preloma kuka se insistira da pacijent što pre počne da hoda, u pratnji fizioterapeuta. Takođe, ne treba zaboraviti da je u ovoj najranijoj fazi rehabilitacije jako važna i motivacija bolesnika. 

Jako je bitno, kada je u pitanju ležeći ili čak i polupokretan pacijent raditi na prevenciji dekubitusa. To podrazumeva redovno menjanje položaja bolesnika na svaka dva sata, masažama poboljšavati cirkulaciju kao i korišćenje antidekubitalnog dušeka, zatim svakodnevnu liičnu higijenu koja podrazumeva i da koža bude čista i suva.

Za prevenciju rizika od preloma kuka, starijim osobama se preporučuje umerena fizička aktivnost, ukoliko osoba pati od viška kilograma poželjno bi bilo da smanji telesnu težinu, da kada dođe u određene godine svako uradi test za otkrivanje osteoporoze i da unosi dovoljno kalcijuma i vitamina D. Važno je da se prilagodi unutrašnjost domova, što znači da površine za hodanje ne budu pločice koje su klizave, da se sklone tepisi i pragovi na koje mogu da zapnu, da stan ne bude previše mračan već da bude dobro osvetljen, ako postoje stepenice da imaju rukohvate, da krevet bude odgovarajuće visine a ne previše nizak, da odeća ne bude predugačka ni preuska a takođe treba izbegavati klompe i obuću koja se kliza. Međutim najvažnije je prilagoditi kupatilo zato što se statistički u njemu dešava najviše povreda u kući.

Top