FB Pixel
Društveni sadržaji

Društveni sadržaji

  Pored zadovoljenja osnovnih bioloških potreba, kao što su potreba za hranom, vodom ili snom, čoveku kao društvenom biću važno je da budu zadovoljene i socijalne potrebe, za pripadanjem grupi, druženjem, sigurnošću. Takođe je naučno dokazano da osobe koje su socijalno izolovane imaju više šanse da obole od Alchajmerove bolesti ili nekog drugog tipa demencije od osoba koje su okužene prijateljima.

  Naši korisnici zato vole da proslavljaju svoje rođendane u domu, iako neki to nisu praktikovali godinama unazad. Takođe jako dobro se pokazao i kviz opšte informisanosti sa pitanjima prilagođenim starijoj populaciji. Ovakav kviz nije namenjen samo psihički očuvanim korisnicima, već se radi na tome da se pitanja prilagode i dementnim korisnicima. Pored ove vrste kviza sa pitanjima i ponuđenim odgovorima, praksa je pokazala da korisnici rado učestvuju i u asocijacijama. U našem domu se organizuje i čitanje poezije, kao i bojenje u bojankama drvenim ili voštanim bojicama za korisnike koji uživaju u takvom hobiju. Njihove radove izlažemo na panou ili u sobama korisnika. Neki korisnici uživaju u pravljenju herbarijuma ili panoa sa raličitim sezonskim temama. Drugi pak vole da slažu slagalice, igraju domine ili karte.

  Obavezno je učešće korisnika u proslavama Božića i Uskrsa kao i ukrašavanja doma za Novogodišnje praznike. Za Uskrs svi zajedno ukrašavamo jaja dekupaž tehnikom, koja korisnici posle razmenjuju sa srodnicima. Organizuju se i muzičke priredbe i koncerti sa akcentom na repertoar koji mora da ispoštuje afinitete starije populacije. Takođe svakodnevno se odigravaju vežbe sa fiziotarapeutom kao jedna važna aktivnost za zdravlje naših korisnika. Vežbe mogu biti individualne i grupne u zavisnosti od potreba korisnika. Ostvarili smo saradnju i sa volonterima Crvenog Krsta, koji sa našim korisnicima učestvuju u mnogim radionicama. Za ljude oštećenog vida imamo mogućnost puštanja audio knjiga, a za ostale postoji domska biblioteka.

  Svaka aktivnost u domu kao i svaka radionica održava se u dogovoru sa korisnicima, a u skladu sa njihovim interesovanjima i psihofizičkim mogućnostima.

Top