FB Pixel

Dnevni boravak

Iako u svetu i kod nas raste broj starih ljudi, oni se ipak svakodnevno susreću sa izolacijom i samoćom.  U poznim godinama nemaju veliki broj prijatelja,a socijalne kontakte otežavaju i duže hronične bolesti, a uglavnom nemaju ni bračnog druga da sa njime podele dobro ili zlo.Često se dešava da starim ljudima nije toliko potrebna pomoć u svakodnevnom funkcionisanju, koliko im zaista treba društvo.
Dnevni boravak je odlična „prelazna varijanta“ koja zadovoljava upravo socijalne potrebe starih ljudi, a bez trajnog napuštanja sopstvenog doma. Koncipiran je tako da se stari ljudi druže, razgovaraju i, uopšte, da koriste usluge u skladu sa njihovim afinitetima.

Suština je da im se pruži ono što nemaju kod kuće, a to je kvalitetan društveni život u prijatnom okruženju.

Dnevni boravak služi zadovoljenju osnovnih životnih potreba uz poštovanje interesa svakog korisnika i njihovih preostalih kapaciteta.U dnevnom boravku se mogu videti različite kategorije korisnika kao što su ljudi koji boluju od dijabetesa ili nekih drugih hroničnih bolesti tipa Parkinsonove bolesti, kao i osobe koje imaju početni oblik demencije. 

Cilj dnevnog boravka je da se osmisle različiti programi zabavnog karaktera koji će privući i motivisati korisnike da se uključe i na najlepši način provedu slobodno vreme.

Dnevni boravak za stara lica spada u takav vid usluge za stare koji za cilj ima da osoba što je duže moguće ostane u svom domu i svojoj porodici. 
Prednost dnevnog boravka u odnosu na trajni smeštaj jeste ta što korisnik dobije stručnu pomoć i nadzor i negu bez da trajno napušta svoj dom. Tada članovi porodice mogu da obavljaju sve svoje dnevne obaveze znajući da su njihovi najdraži sigurni u rukama medicinskih sestara i negovateljica koji će se o njima adekvatno brinuti. 
Naravno nije za sve stare ljude dnevni boravak pravi izbor. Kada su u pitanju osobe koje imaju poodmaklu demenciju, ili osobe sa velikim brojem združenih teških i progresivnih bolesti kojima je potreban nadzor 24h, bolji je izbor trajni smeštaj u dom, gde će stručno obučeno osoblje brinuti o njima

Top